Varför, för vem

Kungl. Lawn Tennis Klubben (KLTK) är en ideell förening vars syfte enligt stadgarna är att främja intresset för tennis och att utbilda goda tennisspelare.

Tack vare generösa donationer har klubben startat en utbildningsplats där lovande juniorer från hela Sverige kan samlas och erbjudas de bästa förutsättningarna för att från tidig ålder kunna tävla och träna som sina internationella konkurrenter.

Academy of KLTK leds av Rickard Billing med hjälp av Magnus Ennerberg (tennis), Johan Forsbring (fysträning) och Johan Plate (mental träning).

Projektet startades 2015 och ambitionen är att fortsätta minst till år 2025. Donationernas storlek avgör hur många elever som får plats i verksamheten. Budget för 10-årsperioden är för närvarande femtio miljoner kronor.

Elever rekryteras utifrån individuella förutsättningar men måste också passa in i den lilla grupp befintliga spelare. Att tävla internationellt är dyrt och en för spretig sammansättning av juniorer gällande nivå och ålder gör att resurserna inte räcker till våra högt ställda mål.

En av världens främsta elitcoacher, spanjoren Galo Blanco, är knuten till projektet. Han fungerar som Senior Advisor och mentor till tränarstaben och eleverna. Genom samarbetet ges våra spelare dessutom möjlighet att träna i Barcelona med några av världens främsta juniorer under Blancos ledning.

Academy of KLTK är en akademi helt utan affärs-/vinstintressen vilket innebär att inga resurser behöver tas ur verksamheten för att stimulera olika kommersiella projekt. Våra tränare behöver med andra ord inte lägga tid på att underhålla sponsorer på arbetstid. Alla beslut fattas på sportslig grund för att främja den övergripande målsättningen; att ge svenska juniorer bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till internationella toppspelare.