Partners

Projektet, Academy of KLTK, är omfattande och långsiktigt och har möjliggjorts tack vare generösa donationer från ett antal medlemmar i Kungl. Lawn Tennis Klubben.

Utöver detta har vi utrymme för ett mindre antal sponsorer/leverantörer. Yonex är Akademiens officiell leverantör av tennisrackets och annan utrustning så som senor och rackettillbehör.

Officiell leverantör